CMWW

CMWW

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is in 1997 ontstaan uit de fusie tussen het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Naast het maatschappelijk werk en (ouderen) welzijnswerk maken ook alle peuterspeelzalen van Brunssum en Onderbanken deel uit van het CMWW.

PASSIE & VERBINDING

Voelt u ook weerstand bij het begrip ‘mensen in hun kracht zetten’? Dat begrijpen we, want de term wordt te pas en te onpas gebruikt in allerlei sectoren en is een soort containerbegrip geworden. Maar we kunnen er niet onderuit, de eigen kracht van mensen aanboren is precies wat CMWW doet. We zijn altijd op zoek naar de talenten van mensen en de potentie van hun netwerk.

CMWW heeft de ambitie burgers een steuntje in de rug te geven, houvast te bieden en met elkaar te verbinden.

De Organisatie CMWW

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is in 1997 ontstaan uit de fusie tussen het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Naast het maatschappelijk werk en (ouderen) welzijnswerk maken ook alle peuterspeelzalen van Brunssum en Onderbanken deel uit van het CMWW.

Het hoofdkantoor van het CMWW is gevestigd aan de Pr. Beatrixstraat 1A te Brunssum. Het werkgebied omvat de Gemeente Brunssum en het gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de stichting. Het CMWW werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hanteert een klachtenregeling waarbij, indien noodzakelijk, een onafhankelijke klachtencommissie ingeschakeld kan worden.  

De maatschappij verandert, wij veranderen mee

Het CMWW is een dynamische organisatie en werkt met de Buurtwelzijnsteams vanuit Sociale Netwerk Strategieën (Sonestra) waarmee geleidelijk aan steeds meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten. Over de gehele breedte van de organisatie zijn medewerkers en vrijwilligers in beweging en in de dynamiek die dit met zich meebrengt, zijn er steeds nieuwe kansen, uitdagingen en mogelijkheden zichtbaar. Het CMWW heeft een duidelijke keuze richting Welzijn Nieuwe Stijl gemaakt en wil zich bekwamen in ondernemerschap en samenwerking, zowel intern als met externe netwerkpartners. Op het gebied van welzijn en zorg zijn grote veranderingen in gang gezet en als organisatie bewegen wij volop mee, waarbij de uniciteit van ieder mens niet uit het oog verloren wordt maar juist een kans krijgt om te groeien en ontplooien. Samen leren, samen doen.

Wij stellen het op prijs dat u deze site onder de aandacht brengt van mensen die onze diensten nodig hebben.

Kwaliteit

CMWW staat voor kwaliteit

CMWW is in het bezit van het landelijke keurmerk  ISO Zorg en Welzijn NEN-EN 15224. Een certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks wordt getoetst door een externe, onafhankelijke organisatie.

Concreet betekent dit dat CMWW:

  • haar klanten centraal stelt
  • goed georganiseerd is
    blijft werken aan verbetering van haar
  • diensten en activiteiten
    betrouwbare resultaten
  • presenteert volgens de normen die de ISO daaraan stelt 
Scroll naar boven